Aktuality

Akce školky:

DUBEN:

KVĚTEN:
16. 5. 2018 – Besídka pro maminky – ŽLUTÁ a ZELENÁ TŘÍDA
17. 5. 2018 – Besídka pro maminky – ČERVENÁ a MODRÁ TŘÍDA
23. 5. 2018 – Nemocnice zvířátek – PŘEDŠKOLÁCI 12:30hod
28. 5. 2018 – Focení tříd

ČERVEN:
1. 6. 2018 – Den dětí na Leitnerce
6. 6. 2018 – VÝLET – Rájec nad Svitavou
27. 6. 2018 Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky

Provoz o letních prázdninách

bude zajištěn v naší mateřské škole čtyři týdny od 30. 7. do 24. 8. 2018.

 V červenci od 2. do 29.  a v srpnu od 27. 8. do 31. 8.  bude naše Mš uzavřena.

 Zájem o prázdninový provoz je nutné nahlásit v příslušných třídách – do 20. 5. 2018.

Poté budou přijímány děti z uzavřených mateřských škol v okolí. Zájemci o prázdninový provoz z jiných MŠ si mohou telefonovat 21. 5. 2018 od 7,00 hodin ráno.

Zápis dětí do Mš na školní rok 2018/2019

Podrobné informace na www.zapisdoms.brno.cz nebo informační letáčky ve vestibulu naší MŠ (od pondělí)

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby:

  • Na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz – možné vyplnit doma a dostavit se až k přijímacímu řízení
  • Vyzvednutím na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková – dveře č. 104; nebo paní Hoffbruckerová – dveře č. 103
  • Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu:
  • 18. 4. 2018  od 10.00 – 12.00 hodin – v kanceláři ředitelky MŠ.

S sebou si přineste kartičku pojištěnce dítěte.

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK – ZÁPIS DO MŠ
Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, , potvrzenou od pediatra,  rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.

 středa 2. 5. 2018 od 9.00 -12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. 

 čtvrtek 3. 5. 2018 od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 14,00 hod.

Kritéria k přijetí dítěte do MŠ: http://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni

Konzultační hodiny ředitelky mateřské školy 

K D Y K O L I V

po domluvě na email MŠ skolkanadvorni@seznam.cz nebo na telefonním čísle 731 610 266 – sms!