Aktuality

Provoz o letních prázdninách bude zajištěn v naší mateřské škole od 1. 8. do 26. 8. 2016.

Celý červenec a poslední tři srpnové dny (29. – 31. 8.) bude naše MŠ uzavřena.

Výše úplaty za  předškolní vzdělávání

v Mateřské škole Brno, Nádvorní 3 pro školní rok 2016/2017 je 470,- Kč.

Úhrada úplaty za vzdělávání  /viz. Školní řád/

  1. a) podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon) je stanoveno, že vzdělávání v mateřské škole lze poskytovat za úplatu, která činí maximálně polovinu nákladů stanovených na provoz mateřské školy na jednotlivé  dítě.
  1. b) děti, které v období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku mají předškolní vzdělávání bezúplatné (§123, odst.3)

Průlezka

příspěvky na průlezku je možné posílat:

  • na účet školky 10132621/0100 (do zprávy pro příjemce – průlezka)

Na základě potvrzení o platbě dodáme doklad o sponzorském daru.

  • nebo předat hotově v jednotlivých třídách (opět dodáme doklad o sponzorském daru)

Za jakýkoliv příspěvek mockrát děkujeme :-)

rodině Alenky Němcové

rodině Tomáška Zikmunda

rodině Natálky Majerčíkové

rodině Julie Křemečkové

rodině Denisky Jůvové

rodině Jakuba Urbánka

rodině Šarlotky Wingfield

rodině Robina Vymazala

rodině Pavlínky Havláskové

rodině Roberta Kříže

rodině Mikuláše Pavlů

rodině Veroniky Prokešové

rodině Terezky Zapletalové

rodině Lukáška Janíka

rodině Elišky Pokorné

rodině Adama Jütnera

rodině Štěpána Murgaše

rodině Míši a Martina Peřanových

rodině Adélky Cerovské

 

 

Akce školky:

27. 5. 2016   Klub Leitnerka – Medoušek je hrdina
-odchod z MŠ v 9:40

6.6.-10.6. proběhne sběr papíru. Za pomoc děkujeme.

16. 6. 2016   Zahradní slavnost – proběhne krátké rozloučení se školáky. Příjemné odpoledne s živou hudbou – Komár lajf, skákacím hradem, malováním na obličeje a s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích – jako v loňském roce. Všechny srdečně zveme.

 

 

Konzultační hodiny ředitelky mateřské školy 

K D Y K O L I V

po domluvě na email MŠ skolkanadvorni@seznam.cz nebo na telefonním čísle 731 610 266.

(Prosím o zaslání krátké sms s konkrétním důvodem, zavolám zpět.  Děkuji Staňková)