Informace rodičům

Provozní doba: PO – PÁ  6:30 – 16:30 hod

Příspěvek na neinvestiční náklady pro školní rok 2015/16:  500,- Kč měsíčně

Úhrada: do 15. stávajícího měsíce (tj. na říjen do 15. října)

Stravné: 33- Kč celodenní strava 39,- Kč děti s odloženou docházkou
Úhrada: do 25. předchozího měsíce (tj. na říjen do 25.září)

Platba hotově nebo převodem, podle domluvy

Variabilní symboly naleznete na stránce Stravování

 

O vaše děti se starají

Červená třída:

ředitelka: Jana Staňková, učitelka: Michaela Bajerková

Žlutá třída:

učitelky: Hana Kyselková

 Zelená třída:

učitelky: Lenka Tesařová, Eliška Flemmichová

 Modrá třída:

učitelky: Jana Mikulášková, Lenka Říčná

Režim dne – co děláme celý den

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu.

6.30  – 8.30      příchod dětí do mateřské školy, předávání pedagogickým pracovnicím, volné spontánní zájmové aktivity

8.30  –  9.00      osobní hygiena, dopolední svačina

9.00  –  9.55      výchovné činnosti, směřující k plnění výchovných cílů, umožňující nabízet dětem různorodé činnosti a aktivity

9.55 – 12.00      osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

12.00 – 12.30     oběd

12.30 –  14.30     osobní hygiena, spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.30 –  15.00     osobní hygiena, odpolední svačina

15.00 –  16.30      volné činnosti, hry a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí hry na zahradě

Užitečné informace při nástupu do MŠ

Užitečné informace při odchodu do školy

Rodiče předškolních dětí, kteří se rozhodnou pro odklad školní docházky /OŠD/ nebo o něm uvažují, musí mateřskou školu žádat o tento odklad během prvního pololetí /viz „Dokumenty – ke stažení“/. Pokud neoznámí tuto skutečnost ředitelce mš a nepodají písemnou žádost, na jejich místa se přijímají nové děti /níže najdete výňatek ze zákona/.

Pokud se rodiče rozhodnou pro OŠD, objednají se v PPP /Ped. psych. poradně/ a kopii lékařské zprávy odevzdají v mš. Také jsou povinni jít k zápisu do Zš, tam oznámit, že žádají o odklad. Obdrží od paní ředitelky Zš – Rozhodnutí o OŠD a kopii tohoto Rozhodnutí také odevzdají v mš.