O nás

Naše mateřská škola je umístěna v městské části Staré Brno,  byla postavena jako moderní účelové zařízení a otevřena  1.září 1961. Budova byla po prostorové  stránce řešena velkoryse, stojí uprostřed zahrady v klidném vnitrobloku. Zahrada je veliká, vybavena dřevěnými hracími prvky. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, vnitřní zařízení je průběžně modernizováno. Předností školy je vlastní zmodernizovaná kuchyně, poskytující kvalitní a pestrou stravu.

Zřizovatelem je Statutární město Brno, městská část Brno – střed.

Vzdělávání dětí probíhá na základě vlastního Školního vzdělávacího programu. Program je zaměřen na osobnostní rozvoj, na posilování sebevědomí a samostatnosti každého dítěte a na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi. Klademe velký důraz na rozvoj pohybu a tělesné zdatnosti.

Cílem předškolního vzdělávání je všestranný rozvoj předškolního dítěte po stránce fyzické, rozumové, sociální i emocionální.

S dětmi pracuje kolektiv učitelek s odbornou kvalifikací pro práci s dětmi předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově heterogenních tříd.

Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do Mš zakázán. Vstup do budovy je zajištěn bezpečnostním kódem, který znají jen zákonní zástupci přijatých dětí.

  • Naší snahou a cílem je, aby se v mateřské škole děti cítily příjemně, bezpečně, radostně a spokojeně.
  • Aby školka pro ně byla místem, kde mají kamarády a vznikají první přátelství.
  • Aby se těšily, co zase budeme dělat, co si budeme vyprávět a na co si budeme hrát.
  • Aby si oblíbily své učitelky a těšily se na sebe.
  • Aby prošly tímto krásným a bezstarostným obdobím a byly připraveny na školní povinnosti.